EFOP 3.1.6-16-2017-00024 A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése című projekt keretében érzékenyítő foglalkozás megszervezése az óvodás illetve általános iskolás, alsó-felső tagozatos tanulók érzékenyítése a különböző fogyatékossági típusokra, a fogyatékos emberek mindennapjainak, nehézségeinek szemléltetése, bemutatása

Adventi koszorú gyertyagyújtás, Répa mese bábokkal való eljátszása, karácsonyi dalok, kézműves foglalkozás.

A jelenlévő fogyatékkal élő gyermekek és a tipikus fejlődésű ép gyermekek számára természetes volt, hogy együtt tölthették ezt a délelőttöt. kíváncsiak, érdeklődnek egymás iránt, örülnek, hogy együtt élnek meg élményeket. A többségi óvodába járó gyermekek pedig megismerhetik speciális nevelési igényű társaik életét, elősegítve ezzel a társadalmi integráció elfogadását.