kep41 évvel ezelőtt néhány lelkes mozgássérült ember a saját élettapasztalatára alapozva életre hívta a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületét.

Szándékaik szerint közösséget akartak szervezni ebből az elszigeteltnek számító társadalmi csoportból. A közösség erejét, az abban rejlő tudást, tapasztalatot használták, hogy egy olyan segítségnyújtási formát alakítsanak ki, amely valódi válaszokat nyújt az életükben jelenlévő problémákra.

A fogyatékossággal élő embereknek sok évszázados hátránnyal kell megküzdeniük a többségi társadalomhoz képest.

A hátrányok felszámolása minden értelmes társadalomban alapvető értéknek kellene lennie, és ez még napjainkban is súlyos hiányosság.

Ez a néhány bátor ember, aki nagy lépésre szánta el magát, anélkül, hogy bármilyen elvárás megfogalmazódott volna velük szemben, óriási tettet hajtott végre. Többet, mint egy egyesület létrehozása. Megtanították a társaiknak, és főleg a társadalom számára, hogy maguknak kell a sorsuk fonalát a kezükbe venniük, és irányítaniuk kell annak alakulását.

Ez az épülő közösség meghatározta a szervezet elveit és értékeit, amelyekhez az elmúlt 41 évben mindvégig rendületlenül ragaszkodtunk, s azok mellett a legnagyobb nehézségek idején is kitartottunk. A fogyatékos emberek felzárkóztatását célzó tevékenység -bár látszólagosan társadalmi támogatottságot élvez - mégsem tartozik a legfontosabb dolgok közé. Ez viszont érezhető nehézséget okoz az érintettek, a szakemberek és a szervezetek életében is.

Persze vannak pozitív változások, előrelépések és ez okot adhat az elégedettségre. Ennek ellenére kimondhatjuk, hogy soha nem tudhatjuk biztonságban az eredményeinket, mert az elmúlt évek során sokszor kényszerültünk ezek megvédésére. 

Mégis diadalmenet ez, mert önmagunk korlátait, saját árnyékunkat átlépve tesszük a dolgunkat. Soha, semmilyen körülmények között nem csüggedve harcolunk az alapvető emberi jogokért egy hatalmas közösség érdekében.

Az elmúlt 41 év sok és nagy értéket teremtő időszak volt, nem csak ennek a közösségnek, hanem ezzel együtt a társadalom egésze számára.

Ma a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete egy 9.250 fős közösséget jelent, Békés megye 65 településén elérhető hálózattal és egy kiterjedt szolgáltatási struktúrával.

Az elmúlt években munkahelyeket teremtettünk a szervezeten belül nem csak fogyatékos emberek számára, hanem az ép munkavállalóknak is. 

Helyi szervezeteinknek köszönhetően az érintettek számára elérhető közelségbe tudtuk vinni a mindennapi segítségnyújtás lehetőségét, közösségépítéssel, szociális ügyek intézésével, tanácsadással, szabadidős programokkal és a helyi érdekvédelem végzésével. Kapcsolatot építve az önkormányzattal, ellátórendszerrel, civil szervezetekkel képviseljük a közösség érdekeit. Egy jól működő hálózatot sikerült kialakítanunk az elmúlt négy évtizedben. Helyi szervezeteinkben önkéntesen

tevékenykedő, a tagság által választott tisztségviselőink az önkéntesekkel együtt folyamatos képzésben vesznek részt, hogy felkészülten tudják a feladatukat a legmagasabb színvonalon ellátni. A munkájukat az egyesület szakértői segítik.

1998-ban megszületett a döntés, hogy a hagyományos tevékenységeinket kiegészítjük szolgáltatásokkal. A fogyatékos emberek helyzetének átfogó felmérését követően fogtunk hozzá a szolgáltatások megszervezéséhez. A gyermekek és fiatalok számára a rehabilitációjukat segítő szolgáltatásokat hoztunk létre és támogattunk anyagilag minden olyan kezdeményezést, ami ezt a célt szolgálta. Eszközkölcsönzőt, szülő segítő szolgáltatásokat, mentálhigiénés programokat alakítottunk ki. Kezdeményeztük a gyermekek, fiatalok integrált óvodai nevelését, iskolai oktatását és a kialakításhoz jelentős anyagi támogatással járultunk hozzá. Az első személyi segítőket az egyesület biztosította öt éven keresztül az oktatási intézményekbe a fenntartó önkormányzatok helyett. Klubok megszervezését kezdeményeztük fiataloknak és a családoknak is. Kialakítottuk a Speciális Munkavállalói Irodánkat a munkaerő-piacon való elhelyezkedésük elősegítésére.

Az önálló életvitelt segítő szolgáltatásaink nagy sikerrel kezdték meg működésüket. Jogsegély szolgáltatásunk számtalan nehéz helyzetben nyújtott már segítséget.

A legnagyobb fordulópontot az jelentette az életünkben hogy hozzá kezdtünk az intézmények kialakításához. Egyre világosabbá vált, hogy ezen a területen is lépéseket kell tennünk. 15 intézményt hoztunk létre az oktatás, egészségügy és a szociális alap- és szakellátás területén. Egy átszervezést követően ezek ma három nagy intézményben, integrált formában működnek.

Új elemként beindult az óvoda és a felnőtt nappali intézményünk is.

Már meglévő intézményeink: az Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat, a Csillag Szociális Szolgáltató Központ Lakóotthon és Integrált Támogató Szolgáltatás és a Napraforgó Egységes  Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés – Oktatást Végző Iskola ,Fogyatékosok Nappali Intézmény.

Az Önálló Életvitel Központot 20 évvel ezelőtt egy modellkísérleti program keretében alakítottuk ki. Célunk az volt, hogy egy a lakókörnyezetben való maradást és a társadalomba való beilleszkedést elősegítő szociális szolgáltatási szerkezet jöjjön létre a fogyatékos személyek számára. A szolgáltatásainkon keresztül az önrendelkező élet megvalósulását kívántuk így támogatni.

Az ellátást igénybe vevő fogyatékos személyeknek, napi szinten sok problémával kell megküzdeniük. Ezért információkkal, tanácsokkal látjuk el az őket érintő problémáik, illetve olyan támogatásokkal kapcsolatban, amelyek megkönnyítik és biztonságosabbá teszik az életüket. Személyi segítőink ügyintézéssel, bevásárlással, segédeszköz használatának betanításával, személyes higiéné biztosításával, a lakókörnyezet tisztán tartásával, intézménybe kíséréssel és segítségnyújtással segítik mindennapjaikat.

A szállító szolgálatunknál az akadálymentes járművekkel állunk rendelkezésükre. Így segítjük a ügyfeleinket, hogy az iskolába, munkába, gyógykezelésre, szabadidős programokra, vagy a rokonaikhoz biztonságosan eljuthassanak. Békéscsaba kistérségben végzi hasznos tevékenységét a megyei székhelyű központ.

2005 áprilisában kezdte meg munkáját Csorváson a Csillag Szociális Szolgáltató Központ Lakóotthon és Integrált Támogató Szolgáltatás.

A támogató szolgáltatás a békéscsabai Önálló Életviteli Központ mintájára, és azokat az elveket követve végzi hasznos tevékenységét az orosházi kistérségben. Megépítettük a Csillagház Lakóotthont. Ez a rehabilitációs célú intézmény tartós elhelyezést, illetve segítséget biztosít a fogyatékos felnőttek számára az önálló életvezetési képességeik kialakításában, továbbá a társadalomba való beilleszkedés támogatásában és az utógondozás megszervezésében.

A lakóotthon az egész ország területéről fogadja a jelentkezőket.

A Napraforgó Egységes  Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés – Oktatást Végző Iskola egy közoktatási intézményegység, ahol 5 éves korig a gyermekek korai fejlesztése, 5-7 éves korú gyermekek fejlesztő felkészítése, 6-23 éves korú súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő iskolai képzése és az integráltan nevelt, oktatott gyermekek konduktív pedagógiai ellátása valósul meg. A többségi oktatásból, nevelésből kimaradó 3-23 éves korú fogyatékos gyermekek és fiatalok számára nyújt megoldást a nappali intézményi ellátásunk.

Az intézmény alapvető nevelési, fejlesztési feladata a gyermek és fiatalok testi, lelki szükségleteinek kielégítése, a testi-lelki harmónia megteremtése mellett az eltérő fejlődésmenet kompenzálása az egyéni képességekhez idomulva. Az ellátás során nagy hangsúlyt fektetünk az önkiszolgálásra nevelésre, hogy a fiatal képes legyen a saját szükségleteinek állapota szerinti ellátására. A fizikális ellátáson túl fontos a gyerekek és fiatalok társas kapcsolatainak erősítése, a beilleszkedési folyamat segítése.

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének negyven éves tevékenységének eredményei: érdekvédelem, érdekérvényesítés, inklúzió, rehabilitáció, önálló életvitel, alapvető emberi jogok, esélyegyenlőség!

Szolgáljon az elmúlt 41 év mementóul a társadalom számára arról, hogy mire képes egy közösség, amelynek van hite önmagában és a közösség erejében, kitartása a legnehezebb időszakban is, és rendületlen az elveihez és értékeihez.

S végül szolgáljon köszönetül minden embernek, barátnak, önkéntesnek, kollégának, és szakembernek, aki valaha is tett ezért a közösségért!

Kísérje ennek a közösségnek és a társadalom minden tagjának az útját áldás és szeretet!

„Gyújtsd meg szenvedélyed és hited fáklyáját, s lángjával világítsd az utat magad és mások számára!”

Kovács Ágnes

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete

elnök