Állat-asszisztált terápia

Állat-asszisztált terápia, mely során már kitűzött célok szerint szervezik a foglalkozásokat és a fejlődést nyomon követik.

Feladatok:

  • A megelőzés (prevenció), a gyógyítás (korrekció), a képességfejlesztés, a nevelés, valamint az életminőség javítása.
  • A fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentése, kompenzációja
  • Pszichés funkciók (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás) fejlesztése
  • Motoros funkciók fejlesztése: nagy mozgások, finommozgások koordinációja, helytelen mozgások korrekciója, adekvát mozgások kialakítása, tartási hibák csökkentése, egyensúlyérzék, ütem- ritmusérzék fejlesztése
  • Az érzelmi-, akarati élet, a viselkedés, a magatartás, a cselekvés pozitív irányú befolyásolása
  • Önállóságra való nevelés
  • A célcsoport életkorának megfelelő fegyelem, kitartás céltudatosság, felelősségérzet, a kötelességtudat kialakítása

Snoezelen szobai élményszerzés

A Snoezelen szoba: meleg, harmonikus nyugalmat árasztó környezet, ahol több érzékszerv egy időben történő stimulálása valósulhat meg a különböző fény-, szín-, illat- és hanghatásokkal. A speciálisan berendezett szoba előnye, hogy tanulás nélkül, pozitív, kellemes élmények átélésével fejleszt, miközben örömet, nyugalmat biztosít.