2015. szeptember 1-jén megnyílt a gyógypedagógiai óvodánk, melyhez jelenleg 3 csoport tartozik.

Autizmus specifikus óvodai csoport

A Mókus csoportba járó gyermekek minden nap csoportos gyógypedagógiai fejlesztésen vesznek részt. A csoport tagjai beilleszkedési, magatartási problémával illetve autizmus spektrumzavarral élő gyermekek. Az óvodai nevelésünkben az alkalmazott pedagógiai hatásokat a gyermek személyiségéhez igazítjuk. A szociális és kommunikációs fejlesztés mellett kiemelt figyelmet kell irányítanunk az önkiszolgáló tevékenység fejlesztésére az eltérő fejlődésmenetből eredő, későn kialakuló önállóság következtében. Intézményünk ezért a szülőkkel való együttműködésben látja a gyermek szükségleteinek preferálása utáni önkiszolgáló tevékenység kialakítását, megalapozva az önálló életvitelre történő alkalmasságot.

Mozgásfejlesztő óvodai csoport

A Méhecske csoport indításával célunk egy olyan hiányterület pótlása, amely a mozgássérült gyermekek óvodai ellátására ad lehetőséget, mellyel elsősorban a gyermekek és családjaik életminőségén szeretnénk javítani. Jelenleg Békés megyében a 3-6 éves mozgássérült (központi idegrendszeri sérült, megkésett mozgásfejlődésű, vagy bármely más eredetű eltérő mozgásfejlődéssel rendelkező) gyermekek ellátása korai fejlesztés keretében történik, mely jelenleg heti 1 vagy 2 egyéni konduktív pedagógiai vagy szomatopedagógiai mozgásfejlesztő órán valósul meg. Az óvoda lehetőséget ad arra, hogy a fentebb említett fejlesztések mellett ezeket a gyerekeket intézményes keretek között fogadjuk, így támogatva a családok társadalmi integrációját. A gyermekek képességeinek részletes feltérképezése után a komplex óvodai program (napirendbe illesztve) tartalmazza a koordinált mozgás, a beszéd és kommunikáció, az értelmi és a szociális készségek nevelését és fejlesztését valamint az érzelmi-akarati tulajdonságok formálását.

Integrációt elősegítő óvodai csoport

A Pillangó csoport indításával segítséget szeretnénk nyújtani azon sajátos nevelési igényű gyerekeknek, akiket a többségi óvodai csoportokba szeretnének mihamarabb beilleszkedni. A csoport egyik erőssége, hogy a kis létszám mellett jut idő a komplex személyre szabott fejlesztésre, odafigyelésre. Ennek megfelelően a foglalkozások felépítése, a módszertana is a lehető legközelebb áll a normál óvodai foglalkozások metodikájához ezzel is segítve zökkenőmentes továbblépést a többségi óvodákban.

Az óvodai nevelés kiemelt feladata:

Egészséges életmódra nevelés

Intézményünkben az egészséges életmódra nevelés elsődlegesen a testi és lelki gondozást illetve a személyi és környezeti higiénia kialakítását jelenti, melynek során a családdal szorosan együttműködve dolgozunk.

  • A gondozás és egészséges életmódra nevelés célja: Célunk a gyermek testi, lelki szükségleteinek kielégítése, egészségének védelme és gondozása. Valamint a családra és a gyermekekre egyaránt vonatkozó higiéniai, étkezési, életmódbeli szokások kialakítása.
  • Feladataink az egészséges életmód kialakításában: Intézményünk törekszik egy állandó és kiszámítható életritmus biztosítására, melyben megszervezi a táplálkozási, a testápolási, öltözködési, mozgási, pihenési és alvási tevékenységeket. Ezekbe a folyamatokba képességeiknek megfelelő módon, a gyermekek a lehető legönállóbban kapcsolódnak bele, melyből egy szokásrendszer, azután pedig egy életmód alakulhat ki.

Felvétel az intézménybe

  • A beiratkozás az óvodai szervezeti egységbe a vezető által kijelölt időpontban történik, a szakértői bizottság javaslata alapján.
  • A gyermek a speciális óvodai csoportba a harmadik életévének betöltése után vehető fel. A korai fejlesztésben a felvétel és tanácsadás folyamatosan történik.
  • Az óvodai csoportba jelentkező gyermekeket amennyiben az intézményben szabad férőhely nincs előjegyzésbe vesszük és vizsgálatra irányítjuk a szakértői bizottsághoz.
  • Az óvodai csoportjainkba jelentkező gyermekek az intézményben pedagógiai megfigyelésben részesülnek (egyéni és csoportos módon). A szakértői vélemény és pedagógiai vizsgálatok értékelése alapján nyernek felvételt a jelentkezők.
  • A gyermek felvételéről illetve elutasításáról a szülőt az intézmény vezetője írásban értesíti.
  • A korai fejlesztést és gondozást igénylőket a pedagógiai megfigyelés és tanácsadás után, amennyiben a szülő az általunk kínált szolgáltatást kívánja igénybe venni (3 éves korig), folyamatosan küldjük a Beszédvizsgáló, a Hallásvizsgáló, a Mozgásvizsgáló, illetve a lakhely szerinti illetékes Megyei Szakszolgálat Szakértői Bizottságához szakértői véleményért. A 3 éves kort betöltött gyermekeket a lakhely szerinti illetékes Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítjuk vizsgálatra és ezen intézmény vizsgálata után kerülnek a fogyatékosságtípusnak megfelelő Szakértői Bizottsághoz. A szakértői vélemény elfogadásához az intézmény által kiadott befogadó nyilatkozat szükséges.