Az intézmény bemutatása

Az MKBME Napraforgó EGYMI 3 intézményegységből áll, melyben 19 pedagógus, 8 gyógypedagógiai asszisztens, és 6 gondozó nyújt nap mint nap segítséget gyermeknek és szülőnek egyaránt.

Történeti áttekintés

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Gyermekrehabilitációs és Információs Centrum első működési engedélyét 2003. január 31-én Békés Megye Főjegyzője adta ki. Az intézmény által ellátott köznevelési feladatokat a 2011. évi CXC. Nemzeti köznevelési törvény 4.§ 1. pontja szerinti alapfeladatnak minősülő tevékenységekkel /p), q) pontok/, ugyanezen paragrafus 13. a) pontja alapján nyújtja. A tevékenység összhangban van a kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló ellátása terén is.

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Gyermekrehabilitációs és Információs Centrum első működési engedélyét 2003. január 31-én Békés Megye Főjegyzője adta ki. Az intézmény által ellátott köznevelési feladatokat a 2011. évi CXC. Nemzeti köznevelési törvény 4.§ 1. pontja szerinti alapfeladatnak minősülő tevékenységekkel /p), q) pontok/, ugyanezen paragrafus 13. a) pontja alapján nyújtja. A tevékenység összhangban van a kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló ellátása terén is.

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Gyógypedagógiai Központ 2014. augusztus 31-ig a fejlesztő nevelés, nevelés-oktatás feladatait az 1993. évi LXXIX. törvény szabályai szerint biztosította pedagógiai szakszolgálat keretében. 2014. szeptember 1-jétől a súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelése-oktatása gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézményegység elindításával valósult meg.

2015. szeptember 1-től a jogszabályokhoz igazodó szervezeti átalakítást követően egységes gyógypedagógiai módszertani intézményként működik tovább.

Jelenleg a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálatként, Óvoda és Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskolaként a gyermekek, tanulók ellátását az alábbiak szerint végzi:

  • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 0-5 éves korig
  • fejlesztő nevelés 5-6 éves korig illetve az iskolai nevelés –oktatás megkezdéséig konduktív pedagógiai ellátás 0-23 éves korig
  • a köznevelési intézményekben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók egészségügyi, habilitációs és rehabilitációs foglalkozásainak ellátása 3 éves kortól tankötelezettségük teljesítéséig ellátási megállapodás alapján
  • óvodai ellátás 3-6 éves korig illetve az iskolai nevelés –oktatás megkezdéséig
  • fejlesztő nevelés-oktatás 6-16 éves korig, illetve tankötelezettségük teljesítéséig legfeljebb 23 éves korig