A Pedagógiai Szakszolgálat segítséget nyújt a szülőnek a 0-3 éves korú gyermeke fejlődésének bármilyen szintű megsegítésében.

Intézményünkben a gyermekek, tanulók felvétele és ellátása, csak és kizárólag csak a megyei szakértői bizottság illetve országos hatáskörű pedagógiai szakszolgálatok által kiállított szakértői vélemény alapján történik, ahol az MKBME Napraforgó EGYMI került kijelölésre, mint a fejlesztést ellátó intézmény.

Pedagógiai Szakszolgálatunk által biztosított ellátások:

 • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
 • konduktív pedagógiai ellátás

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás feladata az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciájának erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás 0-6 éves korig.

Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, csak akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértő véleménye alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.

A korai fejlesztés és gondozás keretén belül a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete

 • 0-3 éves kor között: legalább heti 1, legfeljebb heti 4 óra
 • 3-6 éves kor között: legalább heti 2, legfeljebb heti 5 óra.

A heti időkeretet a szakértői bizottság állapítja meg. Az időkeretet a fejlesztést ellátó szakember a szakértői bizottság írásbeli egyetértésével módosíthatja. A fejlesztés a gyermek állapota alapján egyéni vagy csoportfoglalkozáson is történhet.

Alkalmazott terápiák:

 • Tervezet szenzomotoros tréning (TSMT)
 • Dinamikus szenzomotoros terápia (DSZIT)
 • Szomatopedagógiai fejlesztés
 • Konduktív pedagógiai fejlesztés
 • Gyógypedagógiai fejlesztés
 • Autizmus-specifikus fejlesztés
 • Logopédia
 • Augmentatív és alternatív kommunikáció fejlesztése (AAK)
 • Szurdopedagógiai fejlesztés
 • Tiflopedagógiai fejlesztés

Feladatunk olyan sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek korai gondozása (0-6 éves korig), akik az alábbi területeken fejlesztésre jogosultak:

FEJLESZTÉSI TERÜLETEK SZAKEMBEREK

mozgás:

 • megkésett/megrekedt mozgásfejlődés
 • izomtónus eloszlási zavar
 • mozgássérülés
 • konduktor
 • szomatopedagógus
 • tervezett szenzomotoros tréninget végző terapeuta (TSMT, DSZIT)

értelmi:

 • tanulási/értelmi akadályozottság
 • tanulásban - és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus

kommunikáció:

 • megkésett beszédfejlődés
 • expresszív nyelvi késés
 • alternatív és augmentatív kommunikáció
 • logopédus
 • alternatív és augmentatív kommunikációs terapeuta (AAK)

érzékszervi:

 • hallássérülés
 • látássérülés
 • látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus
 • hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus

szociális:

 • beilleszkedési nehézség
 • tanulási-, magatartásbeli nehézség
 • autizmus spektrumzavar
 • tanulásban- és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus